Ανοιχτή Σκηνή

Ελα μαζί μας! Προσθέστε την εκπομπή, το έργο, την έρευνα, τη δραματουργία,...

διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης του θέματος της μετανάστευσης και του ρόλου της τέχνης ως εργαλείου για την υποδοχή του άλλου.

Περιήγηση στον κατάλογο

συνιστώμενη ηλικία
Μορφή
χωρίς λόγια

Ο Κατάλογός μας

Τύπος Παίζω

Συγγραφέας Tomás Afán Muñoz

Τύπος προβολή

Εταιρία Progetto gg

Τύπος προβολή

Εταιρία MAQUINANT TEATRE

Τύπος προβολή

Εταιρία Cuarta Pared

Τύπος προβολή

Εταιρία ASS MAGIC FLUO

Τύπος προβολή

Εταιρία Ερτζά

Τύπος προβολή

Εταιρία Compagnie Loba

Τύπος προβολή

Εταιρία CIA.MADUIXA

Οι παραστάσεις μας

Συνιστώμενη ηλικία Εφηβοι
Χώρα France | France
Ετος 2021
Συνιστώμενη ηλικία 10-12
Χώρα France | France
Ετος 2018
Συνιστώμενη ηλικία Όλα τα ακροατήρια
Χώρα Cyprus | Κύπρος
Ετος 2021
Συνιστώμενη ηλικία Εφηβοι
Χώρα Spain | España
Ετος 2019
Συνιστώμενη ηλικία 10-12, Έφηβοι, Όλο το κοινό
Χώρα Italy | Italia
Ετος 2015

Τα κοινωνικά μας έργα

Οργάνωση The Cross Border Project
Ομάδα-στόχος Μετανάστες, Κοινωνικοί απόκληροι, Παιδιά
Χώρα Ισπανία | Ισπανία
Έτος έναρξης 2019
Οργάνωση The Cross Border Project
Ομάδα-στόχος Παιδιά, Έφηβοι
Χώρα Ισπανία | Ισπανία
Έτος έναρξης 2017

Τα θεατρικά μας έργα

Συγγραφέας Tomás Afán Muñoz
Συνιστώμενη ηλικία 10-12
Χώρα Ισπανία | Ισπανία
Συγγραφέας Valentina Sierra
Συνιστώμενη ηλικία 7-9, 10-12
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2020
Συγγραφέας Mónica Hoth
Συνιστώμενη ηλικία 7-9, 10-12, Έφηβοι
Χώρα Μεξικό | Μεξικό
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2021

Οι Έρευνες / Άρθρα μας

Συγγραφέας Hugo Salcedo
Χώρα Μεξικό | Μεξικό
Ετος δημοσίευσης 2020